Yapı Denetim Kim Tarafından Yapılabilir?

Yapı denetim firmaları ve bu sektör sayesinde daha güvenli ve daha sağlıklı inşa süreçlerinin geçirilmesi söz konusu hale geldi. Günümüzde hiçbir yapı denetimden geçmeden inşa edilemiyor. Yapılar sadece ilk inşaları sırasında değil, aynı zamanda yapılacak ekler, yıkılacak bölümler ve diğer konularda da denetim süreçlerinden geçmek durumdalar. Hal böyle olunca çok daha sağlıklı inşaat süreçlerinin yürütülmesi ve insanlar için tehlikeli yapıların inşa edilmesinin önüne geçilebiliyor. Eğer yapı denetim hakkında temel bilgilere ihtiyacınız olursa http://istanbulyapıdenetim.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Biz bu yazımızda daha çok yapı denetim firmalarında çalışan kişilerin yetkinliklerinin seviyesine değineceğiz. Site içerisinde denetim süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiği ve yapı denetiminin nasıl yapıldığına dair pek çok bilgi bulabilirsiniz. Eğer bu sektörde çalışmayı düşünüyorsanız veya bu sektörden hizmet almanız gerekiyorsa, bu durumda mutlaka sitemizi ziyaret etmenizi ve gerek temel gerekse de detay bilgileri edinmenizi tavsiye ediyoruz.

Yapı denetim firmalarında kimler çalışır?

Yapı denetim firmalarında genelde İnşaat mühendisleri, Makine mühendisleri, Elektrik – Elektronik Mühendisleri ve Mimarlar çalışırlar. Bir yapının temel tüm bileşenleri hakkında detaylı bilgiye sahip kişilerin yapı denetim firmalarında çalıştıklarını görebilirsiniz. Aynı kişiler İnşaat şirketlerinde de çalışırlar. Yani bir İnşaat şirketine işiniz düştüğünde karşılaşacağınız profili de bu türde mühendisler oluşturacaktır.

Bu Mühendislik dallarının İnşaat sektörü ve yapı denetim sektöründe yer almasının en temel nedeni ise, bu dalların yapıların oluşturulma süreçlerinin temelinde yer almalarıdır. Bir inşaatın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle proje denetiminden yetkili olarak Mimarlar çalışırken, inşaata başlanması ve tamamlanmasında ise İnşaat mühendisleri, Makine mühendisleri ve Elektrik mühendisleri çalışırlar.

yapı denetim uzmanı hizmeti

Hakkında http://istanbulyapıdenetim.net adresinden her konuda daha detaylı bilgiler edinebileceğiniz yapı denetim sektöründe çalışan kişiler sektörde 12 yılını doldurmuş kişilerdir. Tabi bu kişiler belirli tecrübelerinin de bulunması gerekir. 12 yıldır Mimar ve Mühendis olan kişiler yapı denetçisi olma ünvanına erişemezler. Bu ünvana erişebilmek için sektörde mutlaka aktif şekilde 12 yıl çalışmış olmak gerekir. Bu noktada yapı denetim şirketlerinde çalışan kişilerin tümünün 12 yıllık deneyime sahip olmadığını söyleyebiliriz. Ama kesinlikle en az birer tane her bir daldan uzmanın şirketler içerisinde çalışmaları veya kurucu olmaları gerekir. Aksi halde yapı denetim firması gerekli belgeleri alamaz ve sektörde yapı denetçisi olarak çalışmaya başlayamaz. Yapı denetim firmaları içerisinde henüz 12 yılını doldurmamış İnşaat, Makine, Elektrik mühendisleri ile mimarlar da çalışabilir. Fakat bu kişiler ancak asistan konumunda olabilirler. Yetki ve imza yetkisi bahsettiğimiz 12 yıllık deneyime sahip mühendis ve mimarlardadır. Ayrıca zaten yapı denetçisi olmak insanlara belli başlı sorumlulukları yüklemektedir.

Bu noktada yapı denetim şirketlerinin birer kurumsal kimlik oluşturduklarını ve sorumluluğu gerektiği gibi üstlerine aldıklarını da söyleyebiliriz. Yani İnşaat firmaları doğrudan bu yapı denetim firmaları ile bağlantıya geçerler. Firmaların istedikleri firmayı seçme ve onunla çalışma şansı da bulunmaktadır. Yapı denetim şirketleri inşaat süreçlerini denetlerken, bu firmaların denetlemelerine ilişkin denetleme işlemleri ise Bayındırlık Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilir. Projenin başlamasından sonuna kadar geçen aşamalarda yapı denetim firması inşaat firmasını ve inşaatı düzenli aralıklarla denetler ve bu denetlemeler sonucunda ortaya çıkan raporları ilgili bakanlıklara gönderir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *