Avukatlık Nasıl Bir Meslektir?

Avukatlık

Bireylerin birbirleriyle ya da devletle aralarında çıkan her türlü anlaşmazlık ve çatışmalarda, avukatlığını üstlendiği kişinin haklarını koruyan ve onu yasalara uygun bir şekilde gözeten kişilere avukat denir. Adaletin yerini bulması için yargıçlara yardımcı olan avukatlar, anlaşmazlıkların çözümünde müvekkilini savunan kişilerdir. Müvekkilliğini kabul ettiği kişinin davasında haklı olduğuna kanaat getiren avukatlar, davayı üstlenir ve davanın müvekkili yönünde olumlu bir şekilde sonuçlanması için çaba gösterir.

Avukatların Belli Başlı Görevleri

Davayı kabul eden yani müvekkilinin suçsuz olduğunu kabul eden avukatlar, öncelikle dava konusu ile ilgili tüm yasa ve yüksek mahkeme kararlarını inceler, müvekkili lehine davalar açar ya da müvekkiline karşı açılan davalara katılır. Dava ile ilgili tanıklık yapmak isteyen kişileri, mahkeme heyetine dinletir ve yargıç tarafından verilecek dava sonucunun müvekkilinin lehine olması için bir savunma metni hazırlar. Bütün bunları gerçekleştirirken de yeni çıkan kanun ve yayınları da incelemeyi ihmal etmez.

Avukat olmak isteyen kişilerin öncelikle http://mersinavukat.com/ sitesindeki avukatlar gibi akademik ve sözel yeteneğe sahip olması, olaylar arasında bağlantı kurabilme yeteneğini geliştirmesi, olayları en ince ayrıntısına kadar incelemeye istekli olması ve akıcı konuşma becerisine sahip olması gerekir. Aynı zamanda avukat olmak isteyenlerin sorumluluk sahibi olan ve üstlendiği davayı benimseyen bir kişiliğe de sahip olmalıdır.

Avukatların Çalışma Ortamları

Büro ya da adliye ortamında çalışan avukatlar, gereken durumlarda keşif amaçlı açık alanlarda da çalışabilir. Tüm çalışma süreci boyunca yargıçla, savcıyla ve diğer adli personeller ile iletişim halinde olan avukatların Hukuk Fakültelerinden mezun olması gerekir. Temel eğitim süresi 4 yıl olan Hukuk Fakültelerini bitirdikten sonra stajlarını da tamamlayan avukatlar, mesleklerini icra etmeye başlayabilirler. Yeterli sınavlar geçen avukatlar, dilerlerse mesleklerine savcı, hakim ya da noter olarak da devam edebilirler. Her avukatın mesleğinde başarılı olabilmesi içinse belirli bir dalda uzmanlaşması ve bu konuda yolunu çizmesi gerekir.

Avukatlık Mesleği

Meslekte Uzmanlaşma

Her avukatın her davaya girme hakkı olmasına karşın belirli bir alanda uzmanlaşan avukatlar, mesleklerinde daha başarılı olabilirler. İş avukatı ya da ceza avukatı olmak isteyen kişilerin öğrenmeleri ve özümsemesi gereken bilgiler, yasalar ve mevzuatlar birbirinden farklı olduğu için belirli bir alanda uzmanlaşan avukatlardan yardım almak, daima davanın sizler lehine sonuçlanması için daha mantıklıdır. Ceza avukatı, icra avukatı, medeni hukuk avukatı, icra avukatı gibi farklı davalarda uzmanlaşabilen avukatlar, dilerlerse yetkin olduklarını düşündükleri tüm davaları da üstlenebilir.

İş alanı oldukça geniş olan bir mesleğe sahip olan avukatlar, dilerlerse kamu kurumlarında, özel şirketlerde ya da kişiler adına çalışabilecekleri gibi kendilerine ait bürolarında da çalışabilirler. İsterlerse ücretli olarak kendilerine ait olmayan bir büroda diğer avukatlar da ortak bir çalışma yürütebilirler.

Ülkemizde sadece Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında şüpheli ya da sanık olan kişilerin avukat bulundurma hakkı vardır. Ancak Ceza Hukuku dışındaki diğer tüm davalarda bireyler isterlerse avukattan yardım alabilirler. Avukattan yardım almaya maddi gücü yetmeyen kişiler ise barolara başvurarak, adli yardım talep edebilirler. Mahkemenin adli yardıma karar vermesi durumunda ise ücretsiz olarak avukat yardımı alabilirler.

Avukatların meslek kuruluşları olarak ülkemizde Barolar Birliği olmasına rağmen, tüm avukatların bu birliği üye olması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.

Spor hukuku, gayrimenkul hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku vb. birçok hukuk dalı alanında uzmanlaşmayı gerektiren hukuk dalları içerisinde yer alır. Avukatlık ruhsatı bulunan tüm avukatların bu davayı üstlenme yetkisi olsa bile avukat seçerken, konu ile ilgili uzmanlaşmış olan avukatları tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *